ЗАКАЗАНЕ ОДБРАНЕ МАСТЕР И ЗАВРШНОГ РАДА -СЕПТЕМБАР 2023.

Датум: 04.09.2023. година (понедељак) у  9:00 часова

  СТУДЕНТ: ЧИТАКОВИЋ НАТАША

 Број индекса: З-29/2017

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА 

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНО ЧВРСТИМ ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА   

 КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. спец. Јелена Лазаревић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор

Датум: 04.09.2023. година (понедељак) у  9:30 часова

  СТУДЕНТ: ЈЕЛЕНА ЈОВАНОВИЋ

 Број индекса: З-4/2020 

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА 

ЗАГАЂЕЊЕ И БИОРЕМЕДИЈАЦИЈА ЗЕМЉИШТА 

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. спец. Јелена Лазаревић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор


Датум: 04.09.2023. година (понедељак) у  10:00 часова

  СТУДЕНТ: МАРИЋ МИРОЉУБ

 Број индекса: З-15/2020  

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У ЕМС АД

 

КОМИСИЈА:

 1. спец. Јелена Лазаревић, председник
 2. др Зоранка Малешевић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор


Датум: 04.09.2023. година (понедељак) у  10:30 часова

  СТУДЕНТ: ЈОВАНА ЈОКСИМОВИЋ

 Број индекса: МЗ-37/2020  

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

ТРЕТМАН ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА РЕЦИКЛАЖУ ПАПИРА ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЈОМ

 

КОМИСИЈА:

 1. др Милица Ђековић Шевић, председник
 2. др Ђорђе Михаиловић, члан
 3. др Зоранка Малешевић, ментор


Датум: 04.09.2023. година (понедељак) у  11:00 часова

  СТУДЕНТ: БРКОВИЋ КАТАРИНА

 Број индекса: МЗ-27/2020 

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

УПРАВЉАЊЕ БИО ОТПАДОМ У МАЊИМ ГРАДОВИМА:
ТОПОЛА КАО ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. др Ђорђе Михаиловић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор