ЗАКАЗАНЕ ОДБРАНЕ ЗАВРШНИХ И МАСТЕР РАДОВА 22.09.2022.

Датум: 22. 09. 2022. година (четвртак) у 09:00 часова

  СТУДЕНТ: ОБРАДОВИЋ ЈЕЛЕНА

 Број индекса: МЗ-10/2020

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

ЛИТИЈУМ – ЈОНСКЕ БАТЕРИЈЕ БУДУЋНОСТ И МОГУЋНОСТ РЕЦИКЛАЖЕ

 

КОМИСИЈА:

 1. др Милица Ђековић Шевић, председник
 2. др Ђорђе Михаиловић, члан
 3. др Зоранка Малешевић, ментор

Датум: 22. 09. 2022. година (четвртак) у 09:30 часова

  СТУДЕНТ: БОГДАНОВИЋ АНДРИАНА

 Број индекса: —

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ЧВРСТИМ ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић,  председник
 2. др Ђорђе Михаиловић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор

 

Датум: 22. 09. 2022. година (четвртак) у 10:00 часова

  СТУДЕНТ: СТАНКОВИЋ ХРИСТИНА

 Број индекса: —

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

УПРАВЉАЊЕ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић,  председник
 2. др Ђорђе Михаиловић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор

 

Датум: 22. 09. 2022. година (четвртак) у 10:30 часова

  СТУДЕНТ: СТАНКОВИЋ ЈОВАНА

 Број индекса: —

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

ТРЕТМАН ОТПАДНИХ ВОДА НА ППОВ КРУШЕВАЦ

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић,  председник
 2. др Ђорђе Михаиловић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор

 

Датум: 22. 09. 2022. година (четвртак) у 11:00 часова

  СТУДЕНТ: ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА

 Број индекса: МЗ – 32/2020

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

КОНТАМИНАЦИЈА ЗЕМЉИШТА ТЕШКИМ МЕТАЛИМА И НУКЛЕОТИДИМА

 

КОМИСИЈА:

 1. др Милица Ђековић Шевић, председник
 2. др Ђорђе Михаиловић, члан
 3. др Зоранка Малешевић, ментор

 

Датум: 22. 09. 2022. година (четвртак) у 11:30 часова

  СТУДЕНТ: САМОИЛОВИЋ САЊА

 Број индекса: МЗ – 33/2020

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

Управљање отпадом у општини Осечина

 

КОМИСИЈА:

 1. др Милица Ђековић Шевић, председник
 2. др Ђорђе Михаиловић, члан
 3. др Зоранка Малешевић, ментор

 

Датум: 22. 09. 2022. година (четвртак) у 12:00 часова

  СТУДЕНТ: ГОЛУБОВИЋ САНДРА

 Број индекса: МЗ-36/2020

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У КАМЕНОЛОМУ „ЧУБРИЦА КОП“

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић,  председник
 2. др Ђорђе Михаиловић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор

 

Датум: 22. 09. 2022. година (четвртак) у 12:30 часова

  СТУДЕНТ: СТАНКОВИЋ НЕДА

 Број индекса: З-12/2017

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА 

ТЕХНОЛОГИЈА ПРЕЧИШЋАВАЊА КОМУНАЛНИХ ОТПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА АРАНЂЕЛОВЦА 

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић,  председник
 2. мр Марица Илић-Стаменковић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор

 

 

Датум: 22. 09. 2022. година (четвртак) у 13:00 часова

  СТУДЕНТ: ЛУКИЋ АЛЕКСАНДАР

 Број индекса: З-03-2/06

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА 

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ЧВРСТИМ ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић,  председник
 2. мр Љиљана Плећевић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор

 

 

Датум: 22. 09. 2022. година (четвртак) у 13:30 часова

  СТУДЕНТ: МАРИНКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ

 Број индекса: З-18/2019

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА 

Токсичне материје на пољу „Б“ РБ „Колубара“

 

КОМИСИЈА:

 1. др Милица Ђековић Шевић, председник
 2. мр Љиљана Плећевић, члан
 3. др Зоранка Малешевић, ментор

 

 

Датум: 22. 09. 2022. година (четвртак) у 14:00 часова

  СТУДЕНТ: ТУЦАКОВИЋ МАРИЈАНА

 Број индекса: МЗ-01/2020

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

ХЕМИЈСКИ УДЕС СЕВЕЗО – ПОСЛЕДИЦЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И РАЗВОЈ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ

 

КОМИСИЈА:

 1. др Милица Ђековић Шевић, председник
 2. др Ђорђе Михаиловић, члан
 3. др Зоранка Малешевић, ментор