Обавештење – Коначне ранг листа II уписни рок 2022

Обавештење – Коначне ранг листа II уписни рок 2022

Упис кандидата са коначне ранг листе вршиће
се:

13. и 14.09.2022. (Уторак и Среда)
У периоду од 09:00 до 13:00 часова.

За упис кандидата потребно је:
● Оригинална диплома o стеченом средњем
образовању и извод из матичне књиге рођених;
● Оригинална сведочанства свих разреда средње
школе;
● 2 слике (као за пасош);
● Очитана лична карта односно фотокопија личне карте;
● Доказ о уплати накнаде за упис у прву годину
ОСНОВНИХ студија у износу од 3,000.00 дин – Пример;
● За студенте из радног односа потврда о запослењу
Процедура уписа за самофинансирајуће студенте разликује
се само у обавезама које се односе на школарину.
Доказ о уплати школарине – Пример;

Расположиви прилози: