УТИЦАЈ САОБРАЋАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

УТИЦАЈ САОБРАЋАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Проф. др Ђорђе Михаиловић

Проф. др Ђорђе Михаиловић

Овај уџбеник је едукативног карактера и прати садржај наставног плана предмета Утицај саобраћаја на животну средину. Намењен је студентима III године студијског програма Заштита животне и радне средине на Академији струковних студија Шумадија – Одсек Аранђеловац.