Јавнa набавкa – Санација санитарних чворова

Јавнa набавкa – Санација санитарних чворова

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2

Висока технолошка школа струковних студија – Аранђеловац објављује конкурсну документацију за јавну  набавку мале вредности бр 2. –  ЈНМВ Санација санитарних чворова.

Текст конкурсне документације јавне набавке радова -бр. 2 – Санација санитарних чворова може се преузети путем следећег линка:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Важно обавештење

У оквиру КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у обрасцу 4 (ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА) обрисани су радови под бројем IX – Молерско-фарбарски радови унутрашњих зидова у објекту ВТШСС – Аранђеловац .

Преузми текст обавештења

Исправљен документ ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА РАДОВА

 

Измена у конкурсној документацији

У оквиру конкурсне документације, у обрасцу 3 (понуда за јавну набавку радова) избрисан је податак о висини аванса, документ можете преузети овде.