Јавнa набавкa – Санација санитарних чворова

Јавнa набавкa – Санација санитарних чворова

Висока технолошка школа струковних студија – Аранђеловац објављује конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности бр 2. – ЈНМВ Санација санитарних чворова.
Текст конкурсне документације јавне набавке радова -бр. 2 – Санација санитарних чворова може се преузети путем следећег линка:

Конкурсна документација

Важно обавештење

У оквиру Конкурсне документације у обрасцу 4 (образац структуре цене – предмер и предрачун радова) обрисани су радови под бројем IX – Молерско-фарбарски радови унутрашњих зидова у објекту ВТШСС – Аранђеловац .

Преузми текст обавештења.

Исправљен документ Предмера и предралуна радова.

Измена у конкурсној документацији

У оквиру конкурсне документације, у обрасцу 3 (понуда за јавну набавку радова) избрисан је податак о висини аванса, документ можете преузети овде.