Јавна набавка – Набавка добара – рачунарска опрема

Јавна набавка – Набавка добара – рачунарска опрема

Висока школа струковних студија – Аранђеловац објављује конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности Набавка добара – рачунарска опрема .

Расположиви документи:


Одлука о покретању поступка јавне набавке – Преузми
Kонкурсна документација – Преузми


Измена конкурсне документације

У делу 4.2. Додатни услови понуђача (стр.11) дошло је до техничке грешке.
Брише се да је додатни услов 10 запослених. Сада се наводи:
4) Неопходан кадровски капацитет – да у моменту подношења понуде има у радном односу минимум два запослена лица која раде на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне набавке.


Јавна набавка мале вредности бр.1 НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА се обуставља.

Разлог за обуставу поступка је: у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда.

Одлука о обустави – Преузми