Стечени стручни назив:

Након окончања студија студент стиче 180 ЕСП бодова. У међународним односима ова титула одговара титули Bachelor.

Након окончања студија на овом студијском програму стиче се звање – Струковни инжењер заштите животне средине.
На студијском програму Заштита животне средине студенти слушају и полажу 23 обавезна предмета. Од 8 изборних предмета, студенти слушају и полажу 4.

На студијском програму Заштита животне средине у току шестог семестра студенти обављају једну стручну праксу и раде завршни рад.

На следећем линку преузмите Књигу предмета која садржи детаљан садржај програма и предмета у PDF формату:

КЊИГА ПРЕДМЕТА

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

КУРИКУЛУМ

КЊИГА ПРЕДМЕТА — ПРЕТХОДНИ ПРОГРАМ 2017


Припреми се за упис, сазнај шта ти је све потребно

Више о упису