Први корак ка упису било ког студијског програма је пријава.


Пријава се подноси личним доласком у Одсек, у терминима на основу конкурса за
упис у школској 2024/25.

Право уписа имају сви кандидати који су завршили трогодишње или четворогодишње средње образовање.

За пријављивање кандидата на конкурс потребно је:


  •  Сведочанства свих разреда средње школе (оригинали или фотокопије);
  •  Дипломa о стеченом средњем образовању (фотокопије и оригинал на увид );
  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Очитану личну карту односно фотокопију личне карте;
  • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5,000.00 динара, уплаћује се на текући рачун 840-2113666-20 – Пример.
  • Пријава кандидата (формулар се добија у Одсеку);

Напомена:


Приликом пријављивања кандидат је обавезан да поднесе на увид оригинална документа. Фотокопије документа кандидата се не враћају. Просте копије докумената не треба да буду оверене.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља и припадници ромске националне мањине ради остваривања бенефиција из програма Афирмативних мера уписа потребно је да попуне Изјаву коју могу преузети овде:

Након тога следи:

Корак 2 - Пријемни испит