ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА


Пријемни испит је обавезан.  Испит се полаже у облику теста и траје 60 минута. На пријемном испиту кандидат може остварити максимално 60 бодова што укупно чини максимално 100 бодова. У односу на студијски програм на који конкуришу, кандидати полажу пријемни испит у облику теста из следећих предмета или комбинација предмета.

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Информатика и Тест општег знања

ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Информатика и Тест општег знања

МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ

Информатика и Тест општег знања

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ

Информатика и Тест општег знања

ТЕХНОЛОГИЈА ХРАНЕ И ГАСТРОНОМИЈА

Информатика и Тест општег знања

Кандидати су дужни да буду у школи најкасније 45 минута пре почетка пријемног испита и код себе морају имати важећу личну карту или пасош.

Упознајте се са детаљном процедуром полагања пријемног испита ► 


Приручник

Напомена: Приручник можете поручити лично у Скриптарници школе или путем И-мејла.

Контакт телефон: 034/6701-820, локал: 110 | И-Мејл: skriptarnicaar@asss.edu.rs

Након пријемног испита следи: