ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА УПРАВЉАЊА И ПОСЛОВОЂЕЊА АКАДЕМИЈОМ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА УПРАВЉАЊА И ПОСЛОВОЂЕЊА АКАДЕМИЈОМ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА УПРАВЉАЊА И ПОСЛОВОЂЕЊА АКАДЕМИЈОМ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ