МЕНАЏМЕНТ – ПРОЦЕС, ПРАКСА И ПРИНЦИПИ

МЕНАЏМЕНТ – ПРОЦЕС, ПРАКСА И ПРИНЦИПИ

Проф. др Ана Дукић

Ова књига изучава правила и принципе на којима се базира менаџмент предузећа.

Она је намењена студентима Академије струковних студија Шумадија – Одсек Аранђеловац. Садржај, структура и терминологија су прилагођени студентима да лакше савладају и разумеју предочену материју.

Књига је корисна и за све оне који гаје интересовања за привођење бизниса, али и стручном и научном усавршавању.