ОРГАНСКА ХЕМИЈА

ОРГАНСКА ХЕМИЈА

Проф. др Зоранка Малешевић

Ова скрипта органске хемије помоћи ће студентима да се брзо и лако упознају са великим бројем органских једињења, њиховим реакцијама и применом, тако и са многим савременим достигнућима ове науке.

Учењем органске хемије студенти ће бити подстакнути да размишљају о једињењима животног значаја, при чему ће градити стимулативни поглед на хемијски свет који нас окружује.