ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ

ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ

Проф. др Зоранка Малешевић

Овај уџбеник обухвата градиво из области преноса масе дифузијом као главни део програма предмета Дифузионе операције.

Он представља основну литературе за савладавање градива на неколико студијских програма и потребна знања студентима да би стекли неопходно инжењерско образовање које ће им помоћи да се адекватно позиционирају у будућој стручној пракси.