ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

Стеван М. Станковић, Немања М. Филиповић, Милан М. Вујић

Географским истраживањима на терену, уз студиозан приступ постојећој литератури, књига обухвата просторне односе који дефинишу својства туризма као савременог процеса који има богату и дугу традицију.