СОЦИОЛОГИЈА САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА

СОЦИОЛОГИЈА САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА

Проф. др Добривоје Михаиловић

Уџбеник Социологија савременог друштва  намењен је првенствено студентима почетних година Академије струковних студија Шумадија – Одсек Аранђеловац.

Да би што више одговорила функцији, композиција књиге је сложена кроз форму приручника који по фазама прати ток истраживачког поступка.