МИКРОБИОЛОГИЈА

МИКРОБИОЛОГИЈА

Мр Љиљана Плећевић

Ову књигу као уџбеничку литературу могу користити студенти основних и мастер струковних студија наше школе, али и заинтересовани студенти других школа и факултета.

Такође књигу могу користити и сви који се на било који начин баве микробиологијом или су за њу заинтересовани.