УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Мр Љиљана Плећевић

Уџбеник Управљање отпадом намењен је студентима основних, специјалистичких и мастер студија на студијским програмима заштита животне средине и управљање отпадом, како струковних тако и академских институција.

Такође га могу користити и сви који су заинтересовани за упознавање са актуелном проблематиком и као средство за буђење еколошке свести.