ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Др Бранкица Луковић

Заштита животне средине постала је проблем за све становнике наше Планете.

Приликом израде уџбеника коришћена је богата, стручна и научна литература.

Све је то утицало на актуелност обрађиване проблематике, као и њено коришћење у наставне и практичне сврхе.

Намењен је студентима студијског програма Заштита животне средине наше школе, као и појединцима заинтересованим за заштиту и очување животне средине.