МЕНАЏМЕНТ ПОРОДИЧНИХ ПРЕДУЗЕЋА

МЕНАЏМЕНТ ПОРОДИЧНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Драгољуб Симеуновић, Јелена Јоксић, Јован Травица

Овај уџбеник намењен је студентима наше школе за припрему испита из менаџмента на првој години студија.

Поред тога, ова књига је корисна и онима који желе да проникну у проблематику менаџмента породичних предузећа.

Теоријски оквир би требало да помогне да се предмет учини значајним за студенте и практичаре.