ЈАВНЕ НАБАВКЕ

мај
10

Јавна набавка бр. 3 – Набавка добара – рачунарска опрема

Висока школа струковних студија – Аранђеловац објављује конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности Набавка добара – рачунарска опрема . Расположиви документи: Одлука о покретању поступка јавне набавке – Преузми Kонкурсна документација – Преузми   15.05.2018. 1. Обавештење о измени конкурсне документације – Преузми 2. Обавештење о продужетку рока за подношење понуда – Преузми 3. Конкурсна документација са унетом изменом – Преузми 29.05.2018. […]

DETAIL
апр
24

Јавна набавка бр. 2 – Набавка добара – рачунарска опрема

Висока школа струковних студија – Аранђеловац објављује конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности Набавка добара – рачунарска опрема . Расположиви документи: Одлука о покретању поступка јавне набавке – Преузми Kонкурсна документација – Преузми

DETAIL
апр
12

Јавна набавка – Набавка добара – рачунарска опрема

Висока школа струковних студија – Аранђеловац објављује конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности Набавка добара – рачунарска опрема . Расположиви документи: Одлука о покретању поступка јавне набавке – Преузми Kонкурсна документација – Преузми Измена конкурсне документације У делу 4.2. Додатни услови понуђача (стр.11) дошло је до техничке грешке. Брише се да је додатни услов 10 запослених. […]

DETAIL
јул
24

Јавна набавка – Замена подова и подних облога

Висока школа струковних студија – Аранђеловац објављује конкурсну документацију за јавну  набавку мале вредности – Замена подова и подних облога. Расположиви документи: Одлука о покретању поступка јавне набавке – Преузми Kонкурсна документација – Преузми Oдлука о додели уговора (24.08.2017) – Преузми Уговор (24.08.2017) – Преузми

DETAIL
јан
25

Јавна набавка – Услуге штампања материјала за образовање и остале услуге штампања

Висока школа струковних студија – Аранђеловац објављује конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности. Текст конкурсне документације јавне набавке мале вредности – ЈН МВ 01/2017: Услуге штампања материјала за образовање и остале услуге штампања може се преузети путем следећег линка: Расположиви документи: Позив за подношење понуда – Преузми Kонкурсна документација – Преузми

DETAIL
феб
24

Јавна набавка – Рачунарска опрема и материјал

Висока технолошка школа струковних студија – Аранђеловац објављује конкурсну документацију за јавну  набавку мале вредности. Текст конкурсне документације јавне набавке мале вредности – ЈНМВ02/15: Рачунарска опрема и материјал може се преузети путем следећег линка: Расположиви документи: Позив за подношење понуда – Преузми Kонкурсна документација – Преузми Измена позива за подношење понуда – Преузми Измена конкурсне документације […]

DETAIL
феб
03

Обавештење о извођачу радова ЈН мале вредности

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12), а у складу са стручном оценом понуда и извршеним рангирањем исправних и прихватљивих понуда по критеријуму најниже понуђене цене, предлаже се наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључењу уговора о јавној набавци радова – Санација санитарних чворова, са понуђачем JУГОГРАДЊА, Београд из Београда […]

DETAIL
дец
09

Јавнa набавкa – Санација санитарних чворова

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2 Висока технолошка школа струковних студија – Аранђеловац објављује конкурсну документацију за јавну  набавку мале вредности бр 2. –  ЈНМВ Санација санитарних чворова. Текст конкурсне документације јавне набавке радова -бр. 2 – Санација санитарних чворова може се преузети путем следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА   Важно обавештење У оквиру КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у обрасцу 4 […]

DETAIL